Zamestnanci

 

Organizačné členenie a personálne obsadenie

 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3, Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1, 075 01 Trebišov

 

Materská škola Ul. Hviezdoslavova  422/3 – pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy: Irena Sotáková

Zástupkyňa riad. školy: Mária Kmeťová,

Uč. Mgr. Michaela Greculová, tr.uč, VMZ

Uč. Erika Lešková  

Uč. Viktória Bešeniová, tr.uč.

Uč. Stela Onderová,

Uč.  Katarína Gallová

Uč. Stanislava Artimová    

Uč. Magdaléna Lešová, tr. uč.

Uč. Mária Kmeťová

Uč. Monika Maďarová, tr. uč.

Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra – pedagogickí zamestnanci

Zástupkyňa riad. školy:  Mgr. Iveta Juričová,

Uč. Terézia Repašová, tr.uč.

Uč. Daniela Zbojovská,

Uč. Mgr. Iľková Zuzana

Uč. Ing. Marcela Zuščinová, tr.uč.

Uč. Alžbeta Majkuthová, tr. uč.

Uč. Renáta Klubertová,

Uč. Mgr. Antónia Marcinová, tr.uč.

Uč. Mária Halušková

Uč. Nataša Barilová, tr. uč.

Uč. Slávka Serbinová

Uč. Radka Danková, tr.uč.

Uč. Bc. Veronika Sabová

Uč. Mgr. Iveta Juričová

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonomická zamestnankyňa: Judita Kertiščáková

Zamestnankyňa PaM: Andrea Klasovská,

Administratívna zamestnankyňa: Marta Poláková

Údržbári: Michal Breza

Upratovačky: Marta Stropkaiová, Klaudia  Majerníková - Toroniová

Mária Solomonová, Táňa Krajníková, Renáta Ružbarská

ŠJ pri MŠ Ul. Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Miroslava Vargaeštoková,

Hlavná kuchárka: Agáta Naďová

Pom. kuchárka: Marcela Marošníková

Pom. kuchárka: Jarmila Tomčíková

ŠJ pri MŠ Ul. Hviezdoslavova, pracovisko na  Ul. 1. decembra

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Miroslava Vargaeštoková,

Hlavná kuchárka: Helena Olahová

Pom. kuchárka: Viera Hantkeová

Pom. kuchárka: Jolana Horváthová

 

 

 

 

We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.