Organizačné členenie a personálne obsadenie

 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3 a Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1, 075 01 Trebišov

 

Materská škola Ul. Hviezdoslavova  422/3 – pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Juričová

Uč. Monika Maďarová, tr. uč.

Uč. Nikola Toroniová                        

Uč. Katarína Gallová, tr. uč.

Uč. Erika Lešková  

Uč. Mgr. Iľková Zuzana    

Uč. Bc. Veronika Kusová

Uč. Viktória Bešeniová, tr.uč.

Uč. Stela Onderová,      

Uč. Ivana Fajdelová

Uč. Mariana Jakubová, MD

 

Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra – pedagogickí zamestnanci

Zástupkyňa riad. školy:  Mgr. Michaela Greculová, VMZ

Uč. Mgr. Antónia Marcinová, tr.uč.

Uč. Petra Vargová                            

Uč. Terézia Repašová, tr.uč.

Uč. Daniela Zbojovská

Uč. Ing. Marcela Zuščinová, tr.uč.

Uč. Dáša Šantová

Uč. Alžbeta Majkuthová, tr. uč.

Uč. Renáta Klubertová,

Uč. Nataša Barilová, tr. uč.

Uč. Slávka Serbinová

Uč. Radka Danková, tr.uč.

Uč. Mária Halušková

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonomická zamestnankyňa: Judita Kertiščáková

Zamestnankyňa PaM: Andrea Klasovská

Administratívna zamestnankyňa: Marta Poláková

Údržbári: Michal Breza

Upratovačky: Marta Stropkaiová, Klaudia  Majerníková - Toroniová

Mária Solomonová, Táňa Krajníková, Renáta Ružbarská

 

Školská jedáleň pri MŠ

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Miroslava Vargaeštoková,

Hlavné kuchárky: Agáta Naďová, Helena Olahová

Kuchárky: Marcela Marošníková, Jarmila Tomčíková,

Viera Hantkeová, Jolana Horváthová