Organizačné členenie a personálne obsadenie

 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3 a Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1, 075 01 Trebišov

Materská škola Ul. Hviezdoslavova  422/3 – pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy: Irena Sotáková

Zástupkyňa riad. školy: Mária Kmeťová

Uč. Monika Maďarová, tr. uč.

Uč.  Katarína Gallová, tr. uč.

Uč. Erika Lešková  

Uč. Mgr. Michaela Greculová, tr.uč, VMZ

Uč. Mgr. Iľková Zuzana    

Uč. Bc. Veronika Kusová

Uč. Viktória Bešeniová, tr.uč.

Uč. Stela Onderová,      

 

Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra – pedagogickí zamestnanci

Zástupkyňa riad. školy:  Mgr. Iveta Juričová

Uč. Mgr. Antónia Marcinová, tr.uč.

Uč. Stanislava Artimová    

Uč. Nikola Toroniová                       

Uč. Terézia Repašová, tr.uč.

Uč. Daniela Zbojovská

Uč. Ing. Marcela Zuščinová, tr.uč.

Uč. Dáša Šantová

Uč. Alžbeta Majkuthová, tr. uč.

Uč. Renáta Klubertová,

Uč. Nataša Barilová, tr. uč.

Uč. Slávka Serbinová

Uč. Radka Danková, tr.uč.

Uč. Mária Halušková

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonomická zamestnankyňa: Judita Kertiščáková

Zamestnankyňa PaM: Andrea Klasovská

Administratívna zamestnankyňa: Marta Poláková

Údržbári: Michal Breza

Upratovačky: Marta Stropkaiová, Klaudia  Majerníková - Toroniová

Mária Solomonová, Táňa Krajníková, Renáta Ružbarská

ŠJ pri MŠ Ul. Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Miroslava Vargaeštoková,

Hlavná kuchárka: Agáta Naďová

Pom. kuchárka: Marcela Marošníková

Pom. kuchárka: Jarmila Tomčíková

ŠJ pri MŠ Ul. Hviezdoslavova, pracovisko na  Ul. 1. decembra

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Miroslava Vargaeštoková,

Hlavná kuchárka: Helena Olahová

Pom. kuchárka: Viera Hantkeová

Pom. kuchárka: Jolana Horváthová