Organizačné členenie a personálne obsadenie

 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3 a Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1, 075 01 Trebišov

 

Materská škola Ul. Hviezdoslavova  422/3 – pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Juričová

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Iľková Zuzana,

Uč. Monika Maďarová, tr. uč.

Uč. Nikola Toroniová

Uč.  Katarína Gállová

Uč. Erika Lešková, tr. uč.  

Uč. Bc. Veronika Kusová, tr. uč.

Uč. Viktória Bešeniová

Uč. Stela Feketeová, tr. uč.

 

Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra – pedagogickí zamestnanci

Zástupkyňa riad. školy:  Mgr. Michaela Greculová, VMZ

Uč. Mgr. Antónia Marcinová,

Uč. Petra Vargová    

Uč. Daniela Zbojovská,  tr. uč.

Uč. Ing. Marcela Zuščinová, tr.uč.

Uč. Dáša Šantová

Uč. Renáta Klubertová, tr. uč.

Uč. Slávka Serbinová,

Uč. Radka Danková, tr.uč.

Uč. Mariana Jakubová, tr. uč.

Uč. Bc. Alena Olahová

Uč. Mgr. Dominika Urbanová

Uč. Veronika Gašpárová

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonomická zamestnankyňa: Judita Kertiščáková

Zamestnankyňa PaM: Andrea Klasovská

Administratívna zamestnankyňa: Marta Poláková

Údržbár: Dan Jurič

Upratovačky: Klaudia Toroniová, Marianna Vojteková

Táňa Krajniková, Renáta Ružbarská, Katarína Hetnerovičová

Pomocný vychovávateľ: Jozef Capik

 

ŠJ pri MŠ Ul. Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Miroslava Vargaeštoková,

Hlavná kuchárka: Agáta Naďová

Pom. kuchárka: Jarmila Tomčíková

Pom. kuchárka: Ivana Rožnovjaková

 

ŠJ pri MŠ Ul. Hviezdoslavova, pracovisko na  Ul. 1. decembra

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Miroslava Vargaeštoková,

Hlavná kuchárka: Marcela Marošníková

Pom. kuchárka: Mária Jakubová

Pom. kuchárka: Táňa Krajniková