Rada školy

 
Pedagogickí zamestnanci :

1. Daniela Zbojovská 

2. Viktória Bešeniová

 

Nepedagogickí zamestnanci:

1.Marta Poláková- predsedníčka rady školy

 

Rodičia MŠ, Ul. Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov

1. Mgr. Viktória Neckárová

2. Mgr. Adriána Kandračová

 

Rodič MŠ, Elokované pracovisko, Ul. 1. decembra, 075 01 Trebišov

1.    Mgr. Martina Savková

2.    Mgr. Miroslava Dušeková

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:

1. MUDr. Rudolf Hrdlík - poslanec MZ

2. JUDr. Juliana Pašková - poslankyňa MZ

3. Ing. Marián Kolesár - poslanec MZ

4. Mgr. Radovan Pristáš - poslanec MZ

 

We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.