Členovia Rady školy v školskom roku 2018/2019

 

Pedagogickí zamestnanci :

1. Daniela Zbojovská 

2. Viktória Bešeniová

 

Nepedagogickí zamestnanci:

1.Marta Poláková- predsedníčka rady školy

 

Rodičia MŠ, Ul. Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov

1. Mgr. Jana Bugátová

2. Mgr. Adriána Kandráčová

 

Rodič MŠ, Elokované pracovisko, Ul. 1. decembra, 075 01 Trebišov
  1. MUDr. Lukáš Zbojovský
  2. Mgr. Miroslava Dušeková

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:

1. MUDr. Rudolf Hrdlík - poslanec MZ

2. JUDr. Juliana Pašková - poslankyňa MZ

3. Ing. Marián Kolesár - poslanec MZ

4. Mgr. Radovan Pristáš - poslanec MZ

 

We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.