RADA ŠKOLY pri Materskej škole , Ul. Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov

 

 

Pedagogickí zamestnanci :

 1. Viktória Bešeniová

 2. Renáta Klubertová 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

1. Marta Poláková - predsedníčka rady školy

 

Rodičia MŠ Hviezdoslavova 422/3 :

1. Bc. Petronela Borščová

2. Ing. Jana Bugatová

 

Rodičia MŠ, elokované pracovisko Ul. 1. december:

3. Mgr. Miroslava Vargaeštoková

4. Ing. Mariana Malinová

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa :

1.  Ing. Peter Duč – poslanec MsZ

2.  Mgr. Beáta Kereštanová – poslanec MsZ

3.  Ing. Peter Bobík – poslanec MsZ

4.  MUDr. Dušan Tomko – poslanec MsZ