Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry za decemeber 2018

Faktúry za november 2018

Faktúry za október 2018

Faktúry za septmeber 2018

Faktúry za august 2018

Faktúry za júl 2018

Faktúry za jún 2018

Faktúry za máj 2018

Faktúry za apríl 2018

Faktúry za marec 2018

Faktúry za február 2018

Faktúry za január 2018