Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry za jún 2019

Faktúry za máj 2019

Faktúry za apríl 2019

Faktúry za marec 2019

Faktúry za február 2019

Faktúry za január 2019Archív:
Rok 2018 Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011