Oznámenia o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 

·         Verejný obstarávateľ: Materská škola, Ul.  Hviezdoslavova 422/3,  Trebišov

Názov zákazky: Výmena elektrických rozvodov v budove MŠ 1. decembra v Trebišove – I. etapa

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne dostupných na trhu

Dátum zverejnenia oznámenia: 6.12.2018

Termín zadávania zákazky: 14.12.2018 do 10:00

Vyzva

Vyzva cenová ponuka

Výkaz výmer


 

·         Verejný obstarávateľ: Materská škola, Ul.  Hviezdoslavova 422/3,  Trebišov

Názov zákazky: Dodávka detských stohovateľných bukových ležadiel s 8 cm matracom

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

Dátum zverejnenia oznámenia: 15.8.2013

Termín zadávania zákazky: 20.8.2013