Názov školského vzdelávacieho programu "Ďatelinka"

      Školský vzdelávací program našej materskej školy má názov "Ďatelinka" .Názov napovedá, že pôjde o objavovanie všetkého známeho a neznámeho, čo nám okolitý svet ponúka. Deti sa môžu učiť to, čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, overiť si vlastné teórie a hľadať nové riešenia pod kvalifikovaným vedením pedagóga.

      Školský vzdelávací program umožňuje pedagógom v jednotlivých vekových skupinách pracovať samostatne, tvorivo s možnosťou uskutočňovať svoje nápady a uplatnenie odbornej spôsobilosti. Dokument je otvorený, ktorý na základe evalvačných činností bude možné dotvárať a aktualizovať. Jednotlivé celky v rámci tried sa bližšie špecifikujú podľa veku, záujmu detí, aktuálneho diania v materskej škole.

Učebné osnovy (formát PDF)