Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2022/2023)

Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2021/2022)

Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2020/2021)

Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2019/2020)

Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2018/2019)


Návšteva Zemplínskej knižnice

na začiatok

Návšteva ZŠ Pribinova

na začiatok

Čítame pre radosť

na začiatok

Recyklácia odpadu

na začiatok

Envirokvíz

na začiatok

Matematická olympiáda

na začiatok

Deň stromov

na začiatok

Medzinárodný deň lesov

na začiatok

Svetový deň vody

na začiatok

Mám básničku na jazýčku

na začiatok

Ujo Ľubo- Rozprávka Snehuliak Tomáš

na začiatok

Korčuliarsky kurz

na začiatok

Vianočné trhy

na začiatok

Vianočné besiedky

na začiatok

Vianočné pečenie

na začiatok

Mikuláš v MŠ

na začiatok

Týždeň dobrovoľníctva

na začiatok

Návšteva koníka Sivka

na začiatok

Deň materských škôl

na začiatok

Úcta k starším

na začiatok

CO nácvik

na začiatok

Otvorenie ŽSSR

na začiatok

Deň mlieka

na začiatok

Deň stromov

na začiatok

Tvorivé dielne

na začiatok

Divadlo Palculienka

na začiatok

Turistická vychádzka

na začiatok

Polhodinka k zdraviu

na začiatok