Slávnostná rozlúčka predškolákov

na začiatok

Evička nám ochorela

na začiatok

Oboznamovanie sa so základmi anglického jazyka

na začiatok

Dajme spolu gól 2

na začiatok

Športová olympiáda

na začiatok

Návšteva Deutchamnnu

na začiatok

MDD

na začiatok

Deň hasičov

na začiatok

Deň matiek

na začiatok

Vychádzka

na začiatok

Stavanie mája

na začiatok

Deň Zeme

na začiatok

Deň smiechu

na začiatok

Návšteva ZŠ

na začiatok

Návšteva knižnice

na začiatok

Vystúpenie - Ujo Ľubo

na začiatok

Matematická olympiáda

na začiatok

Korčuľovanie

na začiatok

Karneval

na začiatok

Vianočná besiedka

na začiatok

Vianočné trhy

na začiatok

Vianočné pečenie

na začiatok

Mikuláš

na začiatok

Úcta k starším

na začiatok

Deň dobrovoľníctva

na začiatok

Dajme spolu gól

na začiatok

Deň MŠ

na začiatok

Polhodinka k zdraviu

na začiatok

Turistická vychádzka

na začiatok