Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2018/2019)


Pochod za zdravie

na začiatok

Deň dobrovoľníctva

na začiatok

Európsky týždeň mobility

na začiatok

Polhodinka k zdraviu

na začiatok

Turistická vychádzka

na začiatok