Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2022/2023)

Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2021/2022)

Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2020/2021)

Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2019/2020)

Naše aktivity na fotografiách (archív - školský rok 2018/2019)


Stavanie Mája

na začiatok

Deň hasičov

na začiatok

Pochod pre zdravie

na začiatok

Deň Zeme

na začiatok

Matematická olympiáda

na začiatok

Návšteva knižnice

na začiatok

Návšteva 1.ročníka v základnej škole

na začiatok

Mám básničku na jazýčku

na začiatok

Posedenie pri knihe

na začiatok

Svetový deň recyklácie

na začiatok

Medzinárodný deň lesov

na začiatok

Svetový deň vody

na začiatok

Karneval

na začiatok

Ujo Ľubo - rozprávka Snehuliak Tomáš

na začiatok

Korčuľovanie

na začiatok

Vianočné besiedky

na začiatok

Vianočné pečenie

na začiatok

Mikuláš v MŠ

na začiatok

Týždeň dobrovoľníctva

na začiatok

Martin na bielom koni

na začiatok

Deň materských škôl

na začiatok

Tvorivé dielne

na začiatok

Svetový deň umývania rúk

na začiatok

Seň stromov

na začiatok

Palculienka

na začiatok

Polhodinka k zdraviu

na začiatok

Turistická prechádzka

na začiatok