Aktivita

    Termín

Výzdoba pergoly, chodieb a šatní, exteriéru a interiéru škôl

 

 

Jar, leto, jeseň, zima, ľudové tradície, zvyky, osveta aktivity

školy, aktualizácia inf. panelov

Svetový  deň výživy, Svetový deň mlieka, Týždeň zdravia, Svetový deň duševného zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, Deň vody

 

 

Priebežne cez VVČ

 

 

 Ekovychádzka  s pešou túrou

September 2018

Týždeň mobility – turistická vychádzka

September 2018

 

Týždeň mobility – Polhodinka k zdraviu

September 2018

 

Mesiac úcty k starším

 

Október 2018

Deň dobrovoľníctva

Október 2018

CO, PO -  nácvik

Október 2018

Európsky deň rodičov a škôl, Tvorivé dielne

prezentácia tvorivosti detí, rodičov a učiteliek

Október 2018

Deň materských škôl

Október 2018

Predvianočné besiedky, Vianočné trhy

 

December 2018

Karneval v mestskom kultúrnom stredisku

S Ujom Ľubom

27.01.2019, 03.02.2019

Vedomostná súťaž- Environkvíz

Január  2019

Výstava výtvarných prác – Vesmír očami detí

Február 2019

40 Výročie vzniku Materskej školy Hviezdoslavova

Február 2019

Matematická olympiáda

Február 2019

Návšteva  - Mestskej knižnice

Rozhovory pri knihe

- realizácia aktivít podľa plánu spolupráce s mestskou knižnicou, Medzinárodný deň školských knižníc, Týždeň slovenských knižníc, Deň detskej knihy, Mesiac knihy

Marec a priebežne

Prezentácia detských kníh

 

Marec 2019

Prehliadka poézie a prózy

Marec 2019

Deň narcisov

Bezpečne doma a na ihrisku

Apríl 2019

 

Deň zeme

Apríl 2019

 

Deň smiechu

Apríl 2019

Slávnostný zápis detí do 1. ročníka

Apríl 2019

Deň matiek, Deň otcov, Deň rodiny

 

Máj- jún

Návšteva hasičskej stanice

Máj - Deň požiarnej ochrany

MDD -  spojený s cykloturistikou

1 jún – 2019

Deň rodiny, Deň otcov, turistická vychádzka

Jún 2019

 

Športová olympiáda detí materských škôl,

príprava detí

Jún 2019

Evička nám ochorela - zdravotnícka súťaž

Jún 2019

Výstava symbolov jari a kraslíc

Apríl 2019

Návšteva múzea -  historické pamiatky,

kraslice, galéria, ľudová tvorivosť

Priebežne

Výchovný koncert pre 5-6-ročné deti- ZUŠ

Podľa ponuky

Deň polície

Jún 2019

Športová olympiáda

Jún 2019

Rozlúčka s predškolákmi

Jún 2019

 

Divadelné predstavenia

Priebežne

Oboznamovanie sa s anglickým jazykom v spolupráci s RZ a ZŠ Pribinova

Október - jún

Korčuliarsky výcvik

5x po 1.30 hod./ 1 týždeň/

Projekt 2018/2019 - Dajme spolu gól

1x týždenne

 

 

We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.