Projekty

            Pomocný vychovávateľ v MŠ

Cieľom projektu je podpora materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti

Implementácia programu