Slovo vedúcich školských jedální

·        Varte a stolujte so svojimi najbližšími podľa možnosti pravidelne

·        Nezvykajte deti na polotovary, rýchle občerstvenia, sladkosti

·        Ochutnajte čo varia tety kuchárky a pomôžte im zvyknúť si na nové jedlá, / ochutnávky/

·        Pri spoločnej večeri si vymieňajte zážitky z celého dňa